[Pkg-exim4-users] Delayed delivery problems Freemail/Web.de

Johann Spies jspies at sun.ac.za
Wed Apr 11 12:41:44 UTC 2012


On Wed, Apr 11, 2012 at 11:34:33AM +0200, Paul Menzel wrote:
> 
> Do you have any suggestions? Best thing would be Web.de staff would read
> this list and fix it. ;-)

Why not just contact them directly?

Regards
Johann
-- 
Johann Spies              Telefoon: 021-808 4699
Databestuurder / Data manager

Sentrum vir Navorsing oor Evaluasie, Wetenskap en Tegnologie
Centre for Research on Evaluation, Science and Technology 
Universiteit Stellenbosch.

   "But seek ye first the kingdom of God, and his 
   righteousness; and all these things shall be added 
   unto you."   Matthew 6:33 
E-pos vrywaringsklousule

Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige lês aangeheg by hierdie e-pos nie.

E-mail disclaimer

This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.More information about the Pkg-exim4-users mailing list