[Pkg-fglrx-devel] r943 - in fglrx-driver/trunk/debian: . po

Andreas Beckmann anbe-guest at alioth.debian.org
Sat Jun 30 18:41:37 UTC 2012


Author: anbe-guest
Date: 2012-06-30 18:41:37 +0000 (Sat, 30 Jun 2012)
New Revision: 943

Added:
  fglrx-driver/trunk/debian/po/sk.po
Modified:
  fglrx-driver/trunk/debian/changelog
Log:
Slovak debconf translation by Ivan Mas?\195?\161r

Modified: fglrx-driver/trunk/debian/changelog
===================================================================
--- fglrx-driver/trunk/debian/changelog	2012-06-30 18:34:42 UTC (rev 942)
+++ fglrx-driver/trunk/debian/changelog	2012-06-30 18:41:37 UTC (rev 943)
@@ -1,5 +1,6 @@
 fglrx-driver (1:12-6-2) UNRELEASED; urgency=low
 
+ [ Andreas Beckmann ]
  * amd-libopencl1: Provides/Conflicts/Replaces: libopencl1.
   (Closes: #679038)
  * libgl1-fglrx-glx [i386]: Provides new virtual package
@@ -13,6 +14,9 @@
   it is still enabled in xorg.conf(.d/).
  * control, rules: Add debconf infrastructure.
 
+ [ Debconf translations ]
+ * Slovak (sk): Ivan Masár       (Closes: #678389)
+
 -- Andreas Beckmann <debian at abeckmann.de> Sat, 30 Jun 2012 20:03:53 +0200
 
 fglrx-driver (1:12-6-1) unstable; urgency=low

Added: fglrx-driver/trunk/debian/po/sk.po
===================================================================
--- fglrx-driver/trunk/debian/po/sk.po	            (rev 0)
+++ fglrx-driver/trunk/debian/po/sk.po	2012-06-30 18:41:37 UTC (rev 943)
@@ -0,0 +1,78 @@
+# Slovak translation of fglrx-driver debconf templates.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the fglrx-driver package.
+# Ivan Masár <helix84 at centrum.sk>, 2012.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: fglrx-driver\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: fglrx-driver at packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-21 12:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-21 14:03+0100\n"
+"Last-Translator: Ivan Masár <helix84 at centrum.sk>\n"
+"Language-Team: Slovak <debian-l10n-slovak at lists.debian.org>\n"
+"Language: sk\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libfglrx.templates:2001
+msgid "Install fglrx driver despite unsupported graphics card?"
+msgstr "Nainštalovať ovládač fglrx napriek tou, že máte nepodporovanú grafickú kartu?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libfglrx.templates:2001
+msgid "The following graphics chipset found in your system is no longer handled by the fglrx driver:"
+msgstr "Ovládač fglrx už nedokáže pracovať s nasledovnou grafickou čipovou sadou, ktorá sa nachádza vo vašom systéme:"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libfglrx.templates:2001
+msgid "The above card requires the free Radeon driver in the package xserver-xorg-video-radeon. Before the Radeon driver can be used you must remove fglrx configuration from xorg.conf (and xorg.conf.d/) and purge (not just remove) the fglrx-driver package."
+msgstr "Hore uvedená karta vyžaduje slobodný ovládač Radeon z balíka xserver-xorg-video-radeon. Predtým, než budete môcť používať ovládač Radeon musíte odstrániť z xorg.conf (a z xorg.conf.d/) konfiguráciu fglrx a vyčistiť („purge“, nie len „remove“) balík fglrx-driver."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libfglrx.templates:2001
+msgid "You may wish to keep fglrx (for instance to drive some other card), but the above card won't be usable."
+msgstr "Možno si budete chcieť ponechať fglrx (napríklad aby ovládal nejakú inú kartu), ale hore uvedená karta nebude použiteľná."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:1001
+msgid "Manual configuration required to enable fglrx driver"
+msgstr "Zapnutie ovládača fglrx vyžaduje ručnú konfiguráciu"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:1001
+msgid "The fglrx driver is not yet configured. Please consider /usr/bin/aticonfig to create a working xorg.conf configuration."
+msgstr "Ovládať fglrx zatiaľ nie je nakonfigurovaný. Prosím, zvážte vytvorenie fungujúcej konfigurácie xorg.conf spustením /usr/bin/aticonfig."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:1001
+msgid "For example, \"sudo aticonfig --initial\" should be sufficient for most use cases."
+msgstr "Napríklad „sudo aticonfig --initial“ by malo vo väčšine prípadov stačiť."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:3001
+msgid "Fglrx driver is still enabled in xorg.conf"
+msgstr "Ovládač fglrx je ešte stále zapnutý v xorg.conf"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:3001
+msgid "The fglrx driver was just removed, but it is still enabled in the Xorg configuration. X cannot be (re-)started successfully until fglrx is disabled in the following config file(s):"
+msgstr "Ovládač fglrx bol práve odstránený, ale je stále zapnutý v konfigurácii Xorg. Nie je možné úspešne spustiť/reštartovať X pokým nevypnete fglrx v nasledovných konfiguračných súboroch:"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:3001
+msgid "Note that switching to the free Radeon driver requires the fglrx-driver package to be purged (not just removed)."
+msgstr "Pamätajte, že zmena ovládača na slobodný Radeon vyžaduje, aby bol balík fglrx-driver vyčistený („purge“, nie len „remove“)."
+
More information about the Pkg-fglrx-devel mailing list