[Pkg-fglrx-devel] r946 - in fglrx-driver/trunk/debian: . po

Andreas Beckmann anbe-guest at alioth.debian.org
Sat Jun 30 18:52:44 UTC 2012


Author: anbe-guest
Date: 2012-06-30 18:52:44 +0000 (Sat, 30 Jun 2012)
New Revision: 946

Added:
  fglrx-driver/trunk/debian/po/cs.po
Modified:
  fglrx-driver/trunk/debian/changelog
Log:
Czech translation by Michal Simunek

Modified: fglrx-driver/trunk/debian/changelog
===================================================================
--- fglrx-driver/trunk/debian/changelog	2012-06-30 18:49:01 UTC (rev 945)
+++ fglrx-driver/trunk/debian/changelog	2012-06-30 18:52:44 UTC (rev 946)
@@ -15,6 +15,7 @@
  * control, rules: Add debconf infrastructure.
 
  [ Debconf translations ]
+ * Czech (cs): Michal Simunek       (Closes: #678678)
  * Galician (gl): Jorge Barreiro Gonzalez (Closes: #678463)
  * Russion (ru): Yuri Kozlov        (Closes: #678603)
  * Slovak (sk): Ivan Masár       (Closes: #678389)

Added: fglrx-driver/trunk/debian/po/cs.po
===================================================================
--- fglrx-driver/trunk/debian/po/cs.po	            (rev 0)
+++ fglrx-driver/trunk/debian/po/cs.po	2012-06-30 18:52:44 UTC (rev 946)
@@ -0,0 +1,111 @@
+# Czech PO debconf template translation of fglrx-driver.
+# Copyright (C) 2012 Michal Simunek <michal.simunek at gmail.com>
+# This file is distributed under the same license as the fglrx-driver package.
+# Michal Simunek <michal.simunek at gmail.com>, 2012.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: fglrx-driver 1:12-6~beta-2\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: fglrx-driver at packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-21 12:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-23 16:31+0200\n"
+"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libfglrx.templates:2001
+msgid "Install fglrx driver despite unsupported graphics card?"
+msgstr "Nainstalovat ovladač fglrx i když nepodporuje grafickou kartu?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libfglrx.templates:2001
+msgid ""
+"The following graphics chipset found in your system is no longer handled by "
+"the fglrx driver:"
+msgstr ""
+"Následující grafickou čipovou sadu nalezenou ve vašem systému ovladač "
+"fglrx již nadále nebude obsluhovat:"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libfglrx.templates:2001
+msgid ""
+"The above card requires the free Radeon driver in the package xserver-xorg-"
+"video-radeon. Before the Radeon driver can be used you must remove fglrx "
+"configuration from xorg.conf (and xorg.conf.d/) and purge (not just remove) "
+"the fglrx-driver package."
+msgstr ""
+"Výše uvedená karta vyžaduje svobodný ovladač Radeon v balíčku xserver-xorg-"
+"video-radeon. Před použitím ovladače Radeon musíte ze souboru xorg.conf "
+"(a xorg.conf.d/) odstranit nastavení pro fglrx a úplně odstranit (ne jen "
+"odstranit) balíček fglrx-driver."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libfglrx.templates:2001
+msgid ""
+"You may wish to keep fglrx (for instance to drive some other card), but the "
+"above card won't be usable."
+msgstr ""
+"Můžete si však přát ovladač fglrx ponechat (například pro nějakou jinou kartu), "
+"ale výše uvedená karta nebude použitelná."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:1001
+msgid "Manual configuration required to enable fglrx driver"
+msgstr "Pro povolení ovladače fglrx je vyžadováno ruční nastavení"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:1001
+msgid ""
+"The fglrx driver is not yet configured. Please consider /usr/bin/aticonfig "
+"to create a working xorg.conf configuration."
+msgstr ""
+"Ovladač fglrx ještě není nastaven. K vytvoření správného nastavení xorg.conf "
+"zvažte použití programu /usr/bin/aticonfig."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:1001
+msgid ""
+"For example, \"sudo aticonfig --initial\" should be sufficient for most use "
+"cases."
+msgstr ""
+"Ve většině případů by mělo být dostačující spustit například "
+"\"sudo aticonfig --initial\"."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:3001
+msgid "Fglrx driver is still enabled in xorg.conf"
+msgstr "Ovladač fglrx je v xorg.conf stále povolen"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:3001
+msgid ""
+"The fglrx driver was just removed, but it is still enabled in the Xorg "
+"configuration. X cannot be (re-)started successfully until fglrx is disabled "
+"in the following config file(s):"
+msgstr ""
+"Ovladač fglrx byl právě odebrán, ale je stále povolen v nastavení Xorg. "
+"X nebude možné spustit, či restartovat, dokud nebude ovladač fglrx zakázán "
+"v následujících konfiguračních souborech:"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:3001
+msgid ""
+"Note that switching to the free Radeon driver requires the fglrx-driver "
+"package to be purged (not just removed)."
+msgstr ""
+"Berte na vědomí, že přepnutí na svobodný ovladač Radeon vyžaduje, aby "
+"byl úplně odstraněn (ne jen odstraněn) balíček fglrx-driver."
More information about the Pkg-fglrx-devel mailing list