[Pkg-fglrx-devel] r948 - in fglrx-driver/trunk/debian: . po

Andreas Beckmann anbe-guest at alioth.debian.org
Sat Jun 30 18:56:32 UTC 2012


Author: anbe-guest
Date: 2012-06-30 18:56:32 +0000 (Sat, 30 Jun 2012)
New Revision: 948

Added:
  fglrx-driver/trunk/debian/po/pl.po
Modified:
  fglrx-driver/trunk/debian/changelog
Log:
Polish translation by Micha?\197?\130 Ku?\197?\130ach

Modified: fglrx-driver/trunk/debian/changelog
===================================================================
--- fglrx-driver/trunk/debian/changelog	2012-06-30 18:54:37 UTC (rev 947)
+++ fglrx-driver/trunk/debian/changelog	2012-06-30 18:56:32 UTC (rev 948)
@@ -17,6 +17,7 @@
  [ Debconf translations ]
  * Czech (cs): Michal Simunek       (Closes: #678678)
  * Galician (gl): Jorge Barreiro Gonzalez (Closes: #678463)
+ * Polish (pl): Michał Kułach       (Closes: #679435)
  * Russion (ru): Yuri Kozlov        (Closes: #678603)
  * Slovak (sk): Ivan Masár       (Closes: #678389)
  * Swedish (sv): Martin Bagge       (Closes: #679304)

Added: fglrx-driver/trunk/debian/po/pl.po
===================================================================
--- fglrx-driver/trunk/debian/po/pl.po	            (rev 0)
+++ fglrx-driver/trunk/debian/po/pl.po	2012-06-30 18:56:32 UTC (rev 948)
@@ -0,0 +1,116 @@
+# Translation of fglrx-driver debconf templates to Polish.
+# Copyright (C) 2012
+# This file is distributed under the same license as the fglrx-driver package.
+#
+# Michał Kułach <michal.kulach at gmail.com>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: fglrx-driver\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: fglrx-driver at packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-21 12:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-22 19:11+0200\n"
+"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish at lists.debian.org>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libfglrx.templates:2001
+msgid "Install fglrx driver despite unsupported graphics card?"
+msgstr "Zainstalować sterownik fglrx ignorując nieobsługiwaną kartę graficzną?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libfglrx.templates:2001
+msgid ""
+"The following graphics chipset found in your system is no longer handled by "
+"the fglrx driver:"
+msgstr ""
+"Następujący chipset graficzny znaleziony w tym systemie, nie jest dłużej "
+"obsługiwany przez sterownik fglrx:"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libfglrx.templates:2001
+msgid ""
+"The above card requires the free Radeon driver in the package xserver-xorg-"
+"video-radeon. Before the Radeon driver can be used you must remove fglrx "
+"configuration from xorg.conf (and xorg.conf.d/) and purge (not just remove) "
+"the fglrx-driver package."
+msgstr ""
+"Powyższa karta wymaga wolnego sterownika Radeon, znajdującego się w pakiecie "
+"xserver-xorg-video-radeon. Przed użyciem sterownika Radeon, konieczne jest "
+"usunięcie konfiguracji fglrx z xorg.conf (i xorg.conf.d/) oraz wyczyszczenie "
+"(\"purge\", a nie tylko zwykłe usunięcie - \"remove\") pakietu fglrx-driver."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libfglrx.templates:2001
+msgid ""
+"You may wish to keep fglrx (for instance to drive some other card), but the "
+"above card won't be usable."
+msgstr ""
+"Można również zachować pakiet fglrx (np. do innej karty graficznej), ale "
+"wyżej wymieniona karta nie będzie użyteczna."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:1001
+msgid "Manual configuration required to enable fglrx driver"
+msgstr "Konieczna ręczna konfiguracja w celu włączenia sterownika fglrx"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:1001
+msgid ""
+"The fglrx driver is not yet configured. Please consider /usr/bin/aticonfig "
+"to create a working xorg.conf configuration."
+msgstr ""
+"Sterownik fglrx nie jest jeszcze skonfigurowany. Proszę rozważyć użycie "
+"/usr/bin/aticonfig do utworzenia działającej konfiguracji xorg.conf."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:1001
+msgid ""
+"For example, \"sudo aticonfig --initial\" should be sufficient for most use "
+"cases."
+msgstr ""
+"Na przykład, \"sudo aticonfig --initial\" powinno być wystarczające w "
+"większości przypadków."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:3001
+msgid "Fglrx driver is still enabled in xorg.conf"
+msgstr "Sterownik fglrx jest wciąż włączony w xorg.conf"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:3001
+msgid ""
+"The fglrx driver was just removed, but it is still enabled in the Xorg "
+"configuration. X cannot be (re-)started successfully until fglrx is disabled "
+"in the following config file(s):"
+msgstr ""
+"Sterownik fglrx został jedynie usunięty, ale jest wciąż obecny w konfiguracji "
+"X.org. X nie może zostać (ponownie) włączony dopóki fglrx jest wyłączony w "
+"następujących plikach konfiguracyjnych:"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../fglrx-driver.templates:3001
+msgid ""
+"Note that switching to the free Radeon driver requires the fglrx-driver "
+"package to be purged (not just removed)."
+msgstr ""
+"Proszę zauważyć, że w celu korzystania z wolnego sterownika Radeon konieczne "
+"jest wyczyszczenie (działanie \"purge\") sterownika fglrx-driver, a nie "
+"zwykłe usunięcie."
+
More information about the Pkg-fglrx-devel mailing list