[Pkg-fonts-devel] 🐰Промо каталогът за месец Март на Аптеки Ремедиум е вече тук

Катя от Аптеки Ремедиум office at remedium-bg.com
Tue Apr 3 07:32:56 UTC 2018


Очакват Ви много промоции и изгодни предложения

ОНЛАЙН МАГАЗИН - АПТЕКИ РЕМЕДИУМ  (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=b83da7ca52&e=184e3730d9)
ОТВОРИ В НОВ ПРОЗОРЕЦ (https://mailchi.mp/remedium-bg.com/6fuitbwqbq?e=184e3730d9)
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=fd68b266a7&e=184e3730d9
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=38363fd458&e=184e3730d9
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=0e874697d7&e=184e3730d9

Aптеки Ремедиум е един от иноваторите на фармацевтичния пазар в страната и лидер в продуктовото разнообразие. При създаването на веригата преди 20 години нашата цел беше да предлагаме на българския клиент изключително модерни и полезни за обществото аптеки, прилагащи най-добрите практики от аптечния бизнес в Европа и Америка, където продуктовата подредба, предложенията и цялостното усещане в обектите целят да формират нова здравна, лекарствена и потребителска култура.
| За нас (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=ee7d1c4003&e=184e3730d9) | Доставка (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=3cdd8a1bad&e=184e3730d9)  | Регистрация (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=6704ccaa51&e=184e3730d9) | Условия (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=b8c3e7f393&e=184e3730d9) | Свържи се с нас (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=965ebcd2f6&e=184e3730d9) |
------------------------------------------------------------

Връзки:
Изпълнителна агенция по лекарствата (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=ef13d8b97d&e=184e3730d9)  | Български фармацевтичен съюз (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=38f02125ba&e=184e3730d9)  |
Министерство на здравеопазването (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=05394ac845&e=184e3730d9) | Комисия за защита на потребителите (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=6382c5ff00&e=184e3730d9)

Методи на плащане:


------------------------------------------------------------
Copyright © 2017 Remedium Pharmacies Ltd. All rights reserved. Remedium.bg is a property of Remedium Pharmasies Ltd.


https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=015e765909&e=184e3730d9
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=0dfe130955&e=184e3730d9
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=420eb11ec8&e=184e3730d9
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=c0515b815f&e=184e3730d9
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=0697fc57bf&e=184e3730d9

============================================================
Copyright   ©2017    REMEDIUM.BG    All rights reserved.
www.remedium.bg
Want to change how you receive these emails?
You can ** update your preferences (https://remedium.us16.list-manage.com/profile?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=feb59c79c3&e=184e3730d9)
or ** unsubscribe from this list (https://remedium.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=feb59c79c3&e=184e3730d9&c=c54ac67182)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20180403/7d7c42ab/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list