[Pkg-fonts-devel] 🐰Промо каталогът за месец Април на Аптеки Ремедиум е вече тук

Катя от Аптеки Ремедиум office at remedium-bg.com
Tue Apr 3 07:34:34 UTC 2018


Очакват Ви много промоции и изгодни предложения 

ОНЛАЙН МАГАЗИН - АПТЕКИ РЕМЕДИУМ  (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=9b996cf8d1&e=184e3730d9)
ОТВОРИ В НОВ ПРОЗОРЕЦ (https://mailchi.mp/remedium-bg.com/txer3qq6rg?e=184e3730d9)
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=5d458c8506&e=184e3730d9
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=60525676e2&e=184e3730d9
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=df39ef7803&e=184e3730d9

Aптеки Ремедиум е един от иноваторите на фармацевтичния пазар в страната и лидер в продуктовото разнообразие. При създаването на веригата преди 20 години нашата цел беше да предлагаме на българския клиент изключително модерни и полезни за обществото аптеки, прилагащи най-добрите практики от аптечния бизнес в Европа и Америка, където продуктовата подредба, предложенията и цялостното усещане в обектите целят да формират нова здравна, лекарствена и потребителска култура.
| За нас (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=d543da6521&e=184e3730d9) | Доставка (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=3dafc7f24b&e=184e3730d9)  | Регистрация (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=0f2fabcf39&e=184e3730d9) | Условия (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=67f735e88f&e=184e3730d9) | Свържи се с нас (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=19e2c4fcf3&e=184e3730d9) |
------------------------------------------------------------

Връзки:
Изпълнителна агенция по лекарствата (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=cdfd94dfd6&e=184e3730d9)  | Български фармацевтичен съюз (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=1aefaf315a&e=184e3730d9)  |
Министерство на здравеопазването (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=a1ea9ccf56&e=184e3730d9) | Комисия за защита на потребителите (https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=d2fa2da4e4&e=184e3730d9)

Методи на плащане:


------------------------------------------------------------
Copyright © 2017 Remedium Pharmacies Ltd. All rights reserved. Remedium.bg is a property of Remedium Pharmasies Ltd.


https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=7d3dbbabdd&e=184e3730d9
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=9e0e696961&e=184e3730d9
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=a61af7eb95&e=184e3730d9
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=509392ef36&e=184e3730d9
https://remedium.us16.list-manage.com/track/click?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=7a2306eb27&e=184e3730d9

============================================================
Copyright   ©2017    REMEDIUM.BG    All rights reserved.
www.remedium.bg
Want to change how you receive these emails?
You can ** update your preferences (https://remedium.us16.list-manage.com/profile?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=feb59c79c3&e=184e3730d9)
or ** unsubscribe from this list (https://remedium.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=8361981d703bb620dbf81903d&id=feb59c79c3&e=184e3730d9&c=1bdb700c4e)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20180403/8a7e8088/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list