[Pkg-fonts-devel] Още 50 нюанса счетоводство

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Thu Feb 15 22:03:19 UTC 2018


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1074&L=10&N=1081НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин Бизнес


Нова порция

✓ Актуални
✓ Законосъобразни
✓ Надеждни
✓ Спестяващи грешки и глоби
решения на реални счетоводни казуси от
опитни експерти!

Очакват Ви в новото издание "Още 50 нюанса
счетоводство"!

За да видите съдържанието и да поръчате
кликнете тук >>>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1074&L=1196&F=TКак да съживите малкия бизнес, вървящ към
провал

Проблемите в бизнеса не са нещо
невероятно. Нито е невероятно, ако
малката Ви фирма се люшне към провал.

Важното в случая е какво да направите, за
да възстановите стабилното ѝ състояние и
да се върнете в играта.
 
Ето няколко съвета...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1074&L=1613&F=TКак работодателят да въведе сумирано
отчитане на работното време

Всеки работодател определя начина на
отчитане на работното време на
определени категории работници и
служители в правилника за вътрешния
трудов ред на предприятието –
отчитането на работното време може да
бъде - подневно или сумирано.

Съгласно чл. 142 ал. 2 от КТ работодателят
може да установява сумирано изчисляване
на работното време...

Пълния анализ четете безплатно в Портал
ТРЗ Нормативи след регистрация.

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1074&L=1614&F=TПротив честите законодателни промени в
данъчната област

Защо толкова често променят закони и
наредби? Не, не е защото се опитват да ги
"подобрят", а просто създават
предпоставки за грешки на нас
счетоводителите, че и на работодателите.

Промените трябва да се правят с идеята
новото ще работи по-добре от старото, а не
за да "пълнят каси" на разните му там
институции.

Подпишете петицията тук >>>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1074&L=1615&F=TНеначисляване на ДДС при продажба на
гараж към жилищна сграда

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС,
притежава подземен гараж в жилищна
сграда. Същият е придобит преди 6 години.
Може ли при продажба да се използва чл. 45
ал. 3 от ЗДДС и да не начислява ДДС при
сделката?

Отговор: Съгласно чл. 45 ал. 3 от ЗДДС
доставката на сгради или на части от тях,
които не са нови, доставката на
прилежащите към тях терени, както и
учредяването и прехвърлянето на други
вещни права върху тях, е освободена. За да
попадне в този член продажбата на
подземния гараж, е необходимо този имот
да не е нов...

Отговора четете безплатно след
регистрация в Портал Счетоводство.

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1074&L=1616&F=T


 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1074
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20180215/e4dbfb58/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list