[pkg-go] Hej

Simonetta Deiss couchepin equip at chacbonila.com
Wed Apr 26 09:10:47 BST 2023


-- 
Jag hoppas att du mår bra.

Frid vare med er, var ni än är.

Jag är en From gammal Guds kvinna som bryr sig om de behövande 
levnadsvillkoren (gatubarn, hemlösa, föräldralösa och resten som följer 
med det), så jag bestämde mig för att sätta en glimt av hopp och ett 
leende i ansiktet på alla dessa behövande genom vänlighet

Syftet med denna åtgärd kommer att vara att ge stöd till dessa utsatta 
människor, särskilt i byar, provinser och förorter, stadsdelar övergivna 
av lokala myndigheter och även de fattiga som lider av allvarliga 
sjukdomar.

Om du är tillgänglig för att hjälpa mig att utföra denna ädla gudomliga 
uppgift, vänligen svara mig för att ta reda på mer.

Medel finns redan tillgängliga för detta projekt.

MÅ VÄLSIGNELSERNA VARA
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-go-maintainers/attachments/20230426/a62e0073/attachment.htm>


More information about the Pkg-go-maintainers mailing list