[Pkg-nagios-devel] Bug#760330: [INTL:tr] Turkish debconf template translation for icinga

Mert Dirik mertdirik at gmail.com
Tue Sep 2 23:54:32 UTC 2014


Package: icinga
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please find the attached Turkish translation of icinga debconf messages.
This file should be put as debian/po/tr.po in your build tree.

Best regards
-------------- next part --------------
# Turkish translation of icinga package
# Copyright (C) 2014 Mert Dirik
# This file is distributed under the same license as the icinga package.
# Mert Dirik <mertdirik at gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: icinga\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: icinga at packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-11 22:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-03 02:52+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik at gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish at lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:2001
msgid "Icinga web administration password:"
msgstr "Icinga web yönetimi parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:2001
msgid ""
"Please provide the password to be created with the \"icingaadmin\" user."
msgstr ""
"Lütfen yeni oluşturulacak olan \"icingaadmin\" kullanıcısının kullanacağı "
"parolayı girin."

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:2001
msgid ""
"This is the username and password to use when connecting to the Icinga "
"server after completing the configuration. If you do not provide a password, "
"you will have to configure access to Icinga manually later on."
msgstr ""
"Bu kullanıcı adı ve parola, yapılandırılması tamamlandıktan sonra Icinga "
"sunucusuna bağlanmak için kullanılacaktır. Eğer şimdi bir parola girmezseniz "
"Icinga'yı daha sonra elle yapılandırmanız gerekecektir."

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:3001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "Parolayı doğrulamak için tekrar girin:"

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:3001
msgid ""
"Please enter the same user password again to verify you have typed it "
"correctly."
msgstr "Lütfen doğru yazıldığından emin olmak için aynı parolayı tekrar girin."

#. Type: error
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:4001
msgid "Password input error"
msgstr "Parola girme hatası"

#. Type: error
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:4001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Girdiğiniz iki parola aynı değil. Lütfen tekrar deneyin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../icinga-common.templates:2001
msgid "Use external commands with Icinga?"
msgstr "Icinga ile dış komutlar kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../icinga-common.templates:2001
msgid ""
"As a security feature, Icinga in its default configuration does not look for "
"external commands. Enabling external commands will give the web server write "
"access to the nagios command pipe and is required if you want to be able to "
"use the CGI command interface."
msgstr ""
"Icinga'nın öntanımlı yapılandırması, bir güvenlik önlemi olarak, dış "
"komutlara bakmaz. Dış komutları etkinleştirmek web sunucusuna nagios "
"komutlarına yazma erişimini sağlar. Bu erişim eğer CGI komut arayüzünü "
"kullanmak istiyorsanız gereklidir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../icinga-common.templates:2001
msgid "If unsure, do not enable external commands."
msgstr "Emin değilseniz dış komutları etkinleştirmeyin."


More information about the Pkg-nagios-devel mailing list