[Pkg-nagios-devel] Bug#760331: [INTL:tr] Turkish debconf template translation for icinga-web

Mert Dirik mertdirik at gmail.com
Tue Sep 2 23:54:44 UTC 2014


Package: icinga-web
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please find the attached Turkish translation of icinga-web debconf messages.
This file should be put as debian/po/tr.po in your build tree.

Best regards
-------------- next part --------------
# Turkish translation of icinga-web package
# Copyright (C) 2014 Mert Dirik
# This file is distributed under the same license as the icinga-web package.
# Mert Dirik <mertdirik at gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: icinga-web\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: icinga-web at packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-24 11:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-02 15:01+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik at gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish at lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-web.templates:2001
msgid "Icinga new web administrative password:"
msgstr "Icinga yeni web yönetimsel parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-web.templates:2001
msgid ""
"Please provide the password for the user \"root\" in Icinga's web interface."
msgstr ""
"Lütfen Web arayüzü için yeni oluşturulacak olan \"root\" kullanıcısının "
"kullanacağı parolayı girin."

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-web.templates:2001
msgid ""
"This is the password you need to access the web interface with the default "
"administrative user. After login, you will be able to create new users and "
"set their permissions."
msgstr ""
"Web arayüzüne öntanımlı yönetimsel kullanıcı ile erişmek için bu parolaya "
"gereksiniminiz olacaktır. Oturum açtıktan sonra yeni kullanıcılar "
"yaratabilir ve bu kullanıcıların izinlerini ayarlayabilirsiniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-web.templates:3001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "Parolayı doğrulamak için tekrar girin:"

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-web.templates:3001
msgid ""
"Please enter the same root password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Lütfen doğru yazıldığından emin olmak için aynı root parolasını tekrar girin."

#. Type: error
#. Description
#: ../icinga-web.templates:4001
msgid "Password input error"
msgstr "Parola girme hatası"

#. Type: error
#. Description
#: ../icinga-web.templates:4001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Girdiğiniz iki parola aynı değil. Lütfen tekrar deneyin."


More information about the Pkg-nagios-devel mailing list