Bug#765085: nvidia-support: [INTL:nl] Dutch translation of debconf messages

Frans Spiesschaert Frans.Spiesschaert at yucom.be
Mon Oct 13 13:18:08 UTC 2014Package: nvidia-support
Severity: wishlist
Tags: l10n patch 


Dear Maintainer,

==========================================================================
Please find attached the Dutch translation of nvidia-support debconf messages.
It has been submitted for review to the debian-l10n-dutch mailing list.
Please add it to your next package revision.
It should be put as debian/po/nl.po in your package build tree.
===========================================================================

Groetjes,
Frans

===
www.frans-spiesschaert.homenet.org
home.base.be/vt6362833/
-------------- next part --------------
# Dutch translation of nvidia-support debconf templates.
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nvidia-support package.
# Jeroen Schot <schot at a-eskwadraat.nl>, 2011.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert at yucom.be>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nvidia-support 20111111+1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nvidia-support at packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-07 18:52-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-01 20:34+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert at yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch at lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
#| msgid "Run 'nvidia-installer --uninstall'?"
msgid "Run \"nvidia-installer --uninstall\"?"
msgstr "\"nvidia-installer --uninstall\" uitvoeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
#| msgid ""
#| "The 'nvidia-installer' program was found on your system.  This is "
#| "probably left over from an earlier installation of the non-free NVIDIA "
#| "graphics driver, installed using the NVIDIA *.run file directly.  This "
#| "installation is incompatible with the Debian packages.  To install the "
#| "Debian packages safely, it is therefore necessary to undo the changes "
#| "performed by 'nvidia-installer'."
msgid ""
"The nvidia-installer program was found on this system. This is probably left "
"over from an earlier installation of the non-free NVIDIA graphics driver, "
"installed using the NVIDIA *.run file directly. This installation is "
"incompatible with the Debian packages. To install the Debian packages "
"safely, it is therefore necessary to undo the changes performed by nvidia-"
"installer."
msgstr ""
"Het programma nvidia-installer is aangetroffen op uw systeem. Dit is "
"waarschijnlijk een restant van een eerdere installatie van het onvrije "
"grafische stuurprogramma NVIDIA, rechtstreeks ge?nstalleerd via het *.run-"
"bestand van NVIDIA. Deze installatie is niet compatibel met de Debian-"
"pakketten. Om de Debian-pakketten veilig te kunnen installeren is het daarom "
"noodzakelijk om alle veranderingen die door nvidia-installer zijn "
"aangebracht ongedaan te maken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
#| msgid "Delete 'nvidia-installer' files?"
msgid "Delete nvidia-installer files?"
msgstr "Bestanden van nvidia-installer verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
#| msgid ""
#| "Some files from the 'nvidia-installer' still remain on your system. These "
#| "probably come from an earlier installation of the non-free NVIDIA "
#| "graphics driver using the *.run file directly.  Running the "
#| "uninstallation procedure may have failed and left these behind.  These "
#| "files conflict with the packages providing the non-free NVIDIA graphics "
#| "driver and must be removed before the package installation can continue."
msgid ""
"Some files from the nvidia-installer program still remain on this system. "
"These probably come from an earlier installation of the non-free NVIDIA "
"graphics driver using the *.run file directly. Running the uninstallation "
"procedure may have failed and left these behind. These files conflict with "
"the packages providing the non-free NVIDIA graphics driver and must be "
"removed before the package installation can continue."
msgstr ""
"Sommige bestanden van het programma nvidia-installer zijn nog steeds "
"aanwezig op uw systeem. Deze zijn waarschijnlijk afkomstig van een eerdere "
"installatie van het onvrije grafische stuurprogramma NVIDIA, rechtstreeks "
"ge?nstalleerd via het *.run-bestand. Wellicht is de procedure om ze te "
"verwijderen mislukt, waardoor deze bestanden achtergebleven zijn. Deze "
"bestanden conflicteren met de pakketten die het onvrije grafische "
"stuurprogramma NVIDIA aanbieden en moeten worden verwijderd voordat de "
"pakketinstallatie kan voortgaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:4001
msgid "Remove conflicting library files?"
msgstr "Conflicterende bibliotheken verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:4001
#| msgid ""
#| "The following libraries were found on your system and conflict with the "
#| "current installation of the NVIDIA graphics drivers:"
msgid ""
"The following libraries were found on this system and conflict with the "
"current installation of the NVIDIA graphics drivers:"
msgstr ""
"De volgende bibliotheken zijn op uw systeem gevonden en conflicteren met de "
"huidige installatie van de grafische stuurprogramma's van NVIDIA:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:4001
#| msgid ""
#| "These libraries are most likely remnants of an old installation using the "
#| "nvidia-installer and do not belong to any package managed by dpkg.  It "
#| "should be safe to delete them."
msgid ""
"These libraries are most likely remnants of an old installation using the "
"nvidia-installer program and do not belong to any package managed by dpkg. "
"It should be safe to delete them."
msgstr ""
"Deze bibliotheken zijn naar alle waarschijnlijkheid overblijfsels van een "
"oude installatie via de nvidia-installer en zijn geen onderdeel van een door "
"dpkg beheerd pakket. Het zou veilig moeten zijn om ze te verwijderen."

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
msgid "Mismatching nvidia kernel module loaded"
msgstr "Niet-overeenkomende nvidia-kernelmodule ingeladen"

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
#| msgid ""
#| "The nvidia driver that is being installed (version ${new-version}) does "
#| "not match the nvidia kernel module currently loaded (version ${running-"
#| "version})."
msgid ""
"The NVIDIA driver that is being installed (version ${new-version}) does not "
"match the nvidia kernel module currently loaded (version ${running-version})."
msgstr ""
"Het NVIDIA-stuurprogramma dat nu wordt ge?nstalleerd (versie ${new-version}) "
"komt niet overeen met de nvidia-kernelmodule die op dit moment is ingeladen "
"(versie ${running-version})."

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
#| msgid "The X server, OpenGL or GPGPU applications may not work properly."
msgid "The X server, OpenGL, and GPGPU applications may not work properly."
msgstr ""
"De X-server, OpenGL- of GPGPU-programma's zullen wellicht niet correct "
"werken."

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
#| msgid ""
#| "The easiest way to 'fix' this is to reboot the machine once the "
#| "installation has finished.  You can also stop the X server (usually by "
#| "stopping the login manager, e.g. gdm3, kdm or xdm), manually unload the "
#| "module (rmmod nvidia) and restart the X server."
msgid ""
"The easiest way to fix this is to reboot the machine once the installation "
"has finished. You can also stop the X server (usually by stopping the login "
"manager, e.g. gdm3, kdm, or xdm), manually unload the module (\"rmmod nvidia"
"\"), and restart the X server."
msgstr ""
"De makkelijkste manier om dit op te lossen is de machine opnieuw op te "
"starten nadat de installatie is voltooid. U kunt ook de X-server stoppen "
"(normaal gesproken door de aanmeldbeheerder, bv. gdm3, kdm of xdm, te "
"stoppen), handmatig de module uit het geheugen halen ('rmmod nvidia') en de "
"X-server herstarten."

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:5001
msgid "Conflicting nouveau kernel module loaded"
msgstr "Conflicterende nouveau-kernelmodule ingeladen"

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:5001
#| msgid ""
#| "The free 'nouveau' kernel module is currently loaded and conflicts with "
#| "the non-free 'nvidia' kernel module."
msgid ""
"The free nouveau kernel module is currently loaded and conflicts with the "
"non-free nvidia kernel module."
msgstr ""
"De vrije kernelmodule nouveau is op dit moment ingeladen en conflicteert met "
"de niet-vrije kernelmodule nvidia."

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:5001
msgid ""
"The easiest way to fix this is to reboot the machine once the installation "
"has finished."
msgstr ""
"De makkelijkste manier om dit op te lossen is de machine opnieuw op te "
"starten nadat de installatie is voltooid."

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:6001
msgid "Manual configuration required to enable NVIDIA driver"
msgstr ""
"Handmatige configuratie is nodig om het NVIDIA-stuurprogramma te activeren."

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:6001
msgid ""
"The NVIDIA driver is not yet configured; it needs to be enabled in xorg.conf "
"before it can be used."
msgstr ""
"Het NVIDIA-stuurprogramma is nog niet geconfigureerd. Het moet in xorg.conf "
"aangezet worden voordat het gebruikt kan worden."

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:6001
msgid "Please see the package documentation for instructions."
msgstr "Raadpleeg de documentatie van het pakket voor instructies."

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:8001
msgid "NVIDIA driver is still enabled in xorg.conf"
msgstr "Het NVIDIA-stuurprogramma staat nog steeds aan in xorg.conf"

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:8001
msgid ""
"The NVIDIA driver was just removed, but it is still enabled in the Xorg "
"configuration. X cannot be (re-)started successfully until NVIDIA is "
"disabled in the following config file(s):"
msgstr ""
"Zonet werd het NVIDIA-stuurprogramma verwijderd, maar het staat nog steeds "
"aan in de configuratie van Xorg. X kan niet succesvol opstarten totdat "
"NVIDIA uitgezet werd in volgend(e) configuratiebestand(en):"


More information about the pkg-nvidia-devel mailing list