[Pkg-roundcube-maintainers] Bug#462123: roundcube: apt-get install clamsmtp

root guest at mypress.pl
Tue Jan 22 17:11:56 UTC 2008


Package: roundcube
Severity: normal
Tags: l10n-- System Information:
Debian Release: 4.0
  APT prefers stable
  APT policy: (500, 'stable')
Architecture: i386 (i686)
Shell:  /bin/sh linked to /bin/bash
Kernel: Linux 2.6.18-5-686
Locale: LANG=pl_PL, LC_CTYPE=pl_PL (charmap=ISO-8859-2)

apt-get install clamsmtp
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
  roundcube-core
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
  clamsmtp
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 1 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
1 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Konieczne pobranie 0B/56,8kB archiwów.
Po rozpakowaniu zostanie zwolnione 2267kB miejsca na dysku.
Czy chcesz kontynuować [T/n]? t
Prekonfiguracja pakietów ...
(Odczytywanie bazy danych ... 40707 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Usuwanie roundcube-core ...
dpkg: błąd przetwarzania roundcube-core (--remove):
 podproces post-removal script zwrócił kod błędu 10
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 roundcube-core
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

More information about the Pkg-roundcube-maintainers mailing list