[Pkg-roundcube-maintainers] Bug#462124: roundcube: I have problem with removing rubdcube-core with dpkg

Adam Kowalski guest at mypress.pl
Tue Jan 22 17:37:43 UTC 2008


Package: roundcube
Version: 0.1~rc2-5
Severity: normal


aptitude
(Odczytywanie bazy danych ... 40707 plików i katalogów obecnie 
zainstalowanych.)
Usuwanie roundcube-core ...
dpkg: błąd przetwarzania roundcube-core (--remove):
 podproces post-removal script zwrócił kod błędu 10
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 roundcube-core
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
W czasie instalacji wystąpiły problemy. Próba naprawy:
Wciśnij return.
-- System Information:
Debian Release: 4.0
  APT prefers stable
  APT policy: (500, 'stable')
Architecture: i386 (i686)
Shell:  /bin/sh linked to /bin/bash
Kernel: Linux 2.6.18-5-686
Locale: LANG=pl_PL, LC_CTYPE=pl_PL (charmap=ISO-8859-2)

More information about the Pkg-roundcube-maintainers mailing list