[Pkg-samba-maint] r1137 - in trunk: . po

Steve Langasek vorlon at costa.debian.org
Tue Aug 15 23:34:44 UTC 2006


Author: vorlon
Date: 2006-08-15 23:34:43 +0000 (Tue, 15 Aug 2006)
New Revision: 1137

Modified:
   trunk/changelog
   trunk/po/tl.po
Log:
updated Tagalog debconf translation, closes #383252

Modified: trunk/changelog
===================================================================
--- trunk/changelog	2006-08-15 13:02:44 UTC (rev 1136)
+++ trunk/changelog	2006-08-15 23:34:43 UTC (rev 1137)
@@ -7,7 +7,7 @@
   [ Debconf translations ]
   * Updated Galician. Closes: #383001.
   * Updated Danish. Closes: #383025.
-  * Added Tagalog. Closes: #383039.
+  * Added Tagalog. Closes: #383039, #383252.
   * Updated Khmer.
   * Updated Dzongkha. Closes: #383125.
   * Updated Vietnamese. Closes: #383126.

Modified: trunk/po/tl.po
===================================================================
--- trunk/po/tl.po	2006-08-15 13:02:44 UTC (rev 1136)
+++ trunk/po/tl.po	2006-08-15 23:34:43 UTC (rev 1137)
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: samba\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2006-08-15 07:59-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-08-15 01:28+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-08-16 06:42+0800\n"
 "Last-Translator: eric pareja <xenos at upm.edu.ph>\n"
 "Language-Team: Tagalog <debian-tl at banwa.upm.edu.ph>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -99,15 +99,14 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:3001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
 "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
 "used with the security=domain setting."
 msgstr ""
-"Pakibigay ang workgroup ng sever na ito kapag ito ay tinanong ng mga client. "
-"Ang parameter na ito ang siyang nag-co-control ng Domain name na ginagamit "
-"sa security=domain na setting."
+"Pakibigay ang workgroup ng server na ito kapag ito ay tinanong ng mga "
+"client. Ang parameter na ito ang siyang nag-co-control ng Domain name na "
+"ginagamit sa security=domain na setting."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -118,16 +117,15 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
 "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
 "parameter in your Windows registry."
 msgstr ""
-"Karamihan ng mga Windows client ang nakikipag-usap sa mga SMB server na naka-"
-"encrypt ang mga kontrasenyas. Kung nais niyong gumamit ng \"clear text\" na "
-"kontrasenyas, kailangan ninyong baguhin ang isang parameter sa inyong "
-"Windows registry."
+"Lahat ng mga bagong mga Windows client ay nakikipag-usap sa mga SMB server "
+"na naka-encrypt ang mga kontrasenyas. Kung nais niyong gumamit ng \"clear "
+"text\" na kontrasenyas, kailangan ninyong baguhin ang isang parameter sa "
+"inyong Windows registry."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -204,7 +202,7 @@
 #. Description
 #: ../samba.templates:2002
 msgid "How do you want to run Samba?"
-msgstr ""
+msgstr "Paano ninyo gustong patakbuhin ang Samba?"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -243,6 +241,3 @@
 "Pakitiyak kung inyong nais na mailipat ng awtomatiko ang kasalukuyang "
 "talaksang smbpasswd patungong /var/lib/samba/passdb.tdb. Huwag piliin ang "
 "opsiyon na ito kung balak ninyong gumamit ng ibang pdb backend (hal., LDAP)."
-
-#~ msgid "daemons, inetd"
-#~ msgstr "mga daemon, inetd"
More information about the Pkg-samba-maint mailing list