[Pkg-samba-maint] r1163 - in trunk: . po

Christian Perrier bubulle at costa.debian.org
Fri Sep 29 18:25:41 UTC 2006


Author: bubulle
Date: 2006-09-29 18:25:40 +0000 (Fri, 29 Sep 2006)
New Revision: 1163

Added:
  trunk/po/fi.po
Modified:
  trunk/changelog
Log:
Finnish translation update

Modified: trunk/changelog
===================================================================
--- trunk/changelog	2006-09-27 17:23:28 UTC (rev 1162)
+++ trunk/changelog	2006-09-29 18:25:40 UTC (rev 1163)
@@ -9,6 +9,7 @@
  * Updated Brazilian Portuguese. Closes: #389097.
  * Updated Basque. Closes: #389722.
  * Added Slovak. Closes: #386847.
+ * Added Finnish. Closes: #390150.
 
  [ Steve Langasek ]
  * Change the Maintainer field at last to the mailing list... gives

Added: trunk/po/fi.po
===================================================================
--- trunk/po/fi.po	            (rev 0)
+++ trunk/po/fi.po	2006-09-29 18:25:40 UTC (rev 1163)
@@ -0,0 +1,187 @@
+# Translation of samba_po.po to finnish.
+#
+# Tapio Lehtonen <tale at debian.org>, 2006.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Samba fi\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-15 07:59-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-09-29 16:31+0300\n"
+"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale at debian.org>\n"
+"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish at lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:1001
+msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
+msgstr "Muokataanko smb.conf käyttämään DHCP:ltä saatua WINS-asetusta?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:1001
+msgid ""
+"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
+"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
+"(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change "
+"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
+"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
+msgstr "Jos tietokone saa verkkoasetukset verkon DHCP-palvelimelta, saattaa DHCP-palvelin tarjota tietoa myös verkon WINS-palvelimista (\"NetBIOS-nimipalvelimista\"). Tällöin on tiedostoa smb.conf muutettava, jotta DHCP:n tarjoamat WINS-asetukset luetaan automaattisesti tiedostosta /etc/samba/dhcp.conf."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:1001
+msgid ""
+"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
+msgstr "Tätä ominaisuutta voi käyttää vain jos paketti dhcp3-client on asennettu."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:2001
+msgid "Configure smb.conf automatically?"
+msgstr "Tehdäänkö asetukset tiedostoon smb.conf automaattisesti?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:2001
+msgid ""
+"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
+"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
+"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' "
+"line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
+"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
+"hand to get it working again."
+msgstr "Loput Samban asetuksista ovat kysymyksiä jotka vaikuttavat parametreihin Samban ohjelmien (nmbd ja smbd) asetustiedostossa /etc/samba/smb.conf. Nyt tiedostossa smb.conf on \"include\"-rivi tai useita rivejä pitkä valitsin, mikä sotkee automatisoidun asetukset tekevän ohjelman ja pakottaa muokkaamaan tiedostoa smb.conf käsin, jotta se taas toimisi."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:2001
+msgid ""
+"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
+"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
+"configuration enhancements."
+msgstr "Jos et valitse tätä toimintoa, on kaikki asetusten muutokset tehtävä itse, etkä pääse hyötymään jaksottaisista asetusten parannuksista."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:3001
+msgid "Workgroup/Domain Name:"
+msgstr "Työryhmän/Verkkoalueen nimi:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:3001
+msgid ""
+"Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
+"queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
+"used with the security=domain setting."
+msgstr "Anna sen verkkoalueen nimi, johon tämä palvelin ilmoittaa kuuluvansa asiakaskoneiden kysyessä. Huomaa, että tämä parametri on myös asetuksen security=domain kanssa käytettävä verkkoalueen nimi."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:4001
+msgid "Use password encryption?"
+msgstr "Salataanko salasanat?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:4001
+msgid ""
+"All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
+"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
+"parameter in your Windows registry."
+msgstr "Kaikki viime aikoina julkistetut Windows-asiakkaat salaavat salasanat liikennöitäessä SMB-palvelimien kanssa. Jos halutaan käyttää selväkielisiä salasanoja, on Windows registryssä olevaa parametria muutettava."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:4001
+msgid ""
+"Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a "
+"valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
+"user using the smbpasswd command."
+msgstr "Tämän valitsimen pitämistä päällä suositellaan suuresti. Jos se on päällä, on varmistuttava tiedoston /etc/samba/smbpasswd kelvollisuudesta ja että siellä on jokaiselle käyttäjälle tehty salasana komennolla smbpasswd."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:1001
+msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+msgstr "Luodaanko samban salasanatietokanta, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:1001
+msgid ""
+"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
+"be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to "
+"be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created "
+"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
+"and be kept up-to-date in the future."
+msgstr "Jotta Samba olisi yhteensopiva useimpien Windows-versioiden oletusten kanssa, on Samban käytettävä salattuja salasanoja. Tällöin on salasanat tallennettava muualle kuin tiedostoon /etc/passwd. Tallennustiedosto voidaan luoda automaattisesti, mutta salasanat on itse lisättävä komennolla smbpasswd ja ne on itse pidettävä ajan tasalla jatkossa."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:1001
+msgid ""
+"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
+"your client machines) to use plaintext passwords."
+msgstr "Jos tiedostoa ei luoda, on Samba asetettava käyttämään selväkielisiä salasanoja (kuten asiakaskoneetkin)."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:1001
+msgid ""
+"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
+"package for more details."
+msgstr "Katso lisätietoja paketin samba-doc tiedostosta /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../samba.templates:2001
+msgid "daemons"
+msgstr "palvelinprosessit"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../samba.templates:2001
+msgid "inetd"
+msgstr "inetd"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../samba.templates:2002
+msgid "How do you want to run Samba?"
+msgstr "Kuinka Samba käynnistetään?"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../samba.templates:2002
+msgid ""
+"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
+"daemon is the recommended approach."
+msgstr "Samban palvelinprosessi smbd voi toimia tavallisena prosessina tai inetd voi käynnistää sen. Tavallisen prosessin käyttämistä suositellaan."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:3001
+msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+msgstr "Siirretäänkö tiedosto /etc/samba/smbpasswd tiedostoksi /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:3001
+msgid ""
+"Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes "
+"the /etc/samba/smbpasswd file."
+msgstr "Samban versiossa 3.0 tuli mukaan täydellisempi SAM-tietokantarajapinta joka korvaa tiedoston /etc/samba/smbpasswd."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:3001
+msgid ""
+"Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
+"automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
+"option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
+msgstr "Vahvista, että olemassa oleva tiedosto smbpasswd siirretään automaattisesti tiedostoksi /var/lib/samba/passdb.tdb. Älä valitse tätä jos aiot käyttää jotain muuta pdb-taustaosaa (esim. LDAP)."
More information about the Pkg-samba-maint mailing list