[Pkg-samba-maint] r1272 - in trunk/samba/debian: . po

Steve Langasek vorlon at alioth.debian.org
Mon Mar 12 23:55:36 UTC 2007


Author: vorlon
Date: 2007-03-12 22:55:36 +0000 (Mon, 12 Mar 2007)
New Revision: 1272

Modified:
   trunk/samba/debian/changelog
   trunk/samba/debian/po/tl.po
Log:
Updated Tagalog translation; closes: #414637.Modified: trunk/samba/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba/debian/changelog	2007-03-12 22:52:14 UTC (rev 1271)
+++ trunk/samba/debian/changelog	2007-03-12 22:55:36 UTC (rev 1272)
@@ -15,6 +15,7 @@
   * Norwegian Bokmål; closes: #414619.
   * Bulgarian; closes: #414624.
   * Romanian; closes: #414629.
+  * Tagalog; closes: #414637.
 
  -- Steve Langasek <vorlon at debian.org>  Mon, 12 Mar 2007 12:40:13 -0700
 

Modified: trunk/samba/debian/po/tl.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/tl.po	2007-03-12 22:52:14 UTC (rev 1271)
+++ trunk/samba/debian/po/tl.po	2007-03-12 22:55:36 UTC (rev 1272)
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: samba\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: pkg-samba-maint at lists.alioth.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-03-12 03:35-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-08-16 06:42+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-03-13 06:13+0800\n"
 "Last-Translator: eric pareja <xenos at upm.edu.ph>\n"
 "Language-Team: Tagalog <debian-tl at banwa.upm.edu.ph>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -144,7 +144,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
 msgid "Chaining passdb backends is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Ang pagdudugtong ng mga backend ng passdb ay hindi suportado"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -155,6 +155,11 @@
 "file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends.  "
 "The new version of samba will not work until you correct this."
 msgstr ""
+"Simula sa bersiyon 3.0.23, hindi na suportado ng samba ang pagdudugtong ng "
+"multiple backend sa parameter na \"passdb backend\".  Mukhang ang talaksang "
+"smb.conf ay naglalaman ng passdb backend parameter na naglilista ng mga "
+"backend. Ang bagong bersiyon ng samba ay hindi aandar ng wasto hanggang ito "
+"ay ayusin."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
More information about the Pkg-samba-maint mailing list