[Pkg-samba-maint] r1284 - in trunk/samba/debian: . po

Steve Langasek vorlon at alioth.debian.org
Tue Mar 13 12:36:32 UTC 2007


Author: vorlon
Date: 2007-03-13 11:36:32 +0000 (Tue, 13 Mar 2007)
New Revision: 1284

Modified:
   trunk/samba/debian/changelog
   trunk/samba/debian/po/ca.po
Log:
Updated Catalan translationModified: trunk/samba/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba/debian/changelog	2007-03-13 08:47:01 UTC (rev 1283)
+++ trunk/samba/debian/changelog	2007-03-13 11:36:32 UTC (rev 1284)
@@ -26,6 +26,7 @@
   * Hungarian; closes: #414677.
   * Dzongkha; closes: #414680.
   * Estonian; closes: #414679.
+  * Catalan
 
  -- Christian Perrier <bubulle at debian.org>  Tue, 13 Mar 2007 08:30:43 +0100
 

Modified: trunk/samba/debian/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/ca.po	2007-03-13 08:47:01 UTC (rev 1283)
+++ trunk/samba/debian/po/ca.po	2007-03-13 11:36:32 UTC (rev 1284)
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: pkg-samba-maint at lists.alioth.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-03-12 03:35-0700\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-08-13 15:16-0700\n"
-"Last-Translator: Steve Langasek <vorlon at debian.org>\n"
+"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi at debian.org>\n"
 "Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan at lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -19,7 +19,7 @@
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
 msgstr ""
-"Voleu modificar el smb.conf perquè utilitza els paràmetres de configuració "
+"Voleu modificar el smb.conf perquè utilitzi els paràmetres de configuració "
 "del WINS del DHCP?"
 
 #. Type: boolean
@@ -37,7 +37,7 @@
 "WINS (\"servidors de nom de NetBIOS\") presents a la xarxa. Aquesta opció "
 "precisa d'una modificació del fitxer smb.conf per tal que els paràmetres de "
 "WINS obtinguts a través del DHCP s'obtinguin a través de la lectura de /etc/"
-"samba/dhcp.conf"
+"samba/dhcp.conf."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -66,11 +66,11 @@
 "hand to get it working again."
 msgstr ""
 "La resta de la configuració del Samba tracta amb qüestions que afecten els "
-"paràmetres del fitxer de configuració dels programes de Samba /etc/samba/smb."
-"conf. La versió actual del smb.conf conté una línia 'include' o una opció "
-"que abarca múltiples línies que podria confondre a la configuració "
-"automàtica i precisar de la seva edició manual per poder-lo fer funcionar de "
-"nou."
+"paràmetres del fitxer de configuració /etc/samba/smb.conf, que utilitzen els "
+"programes de Samba. La versió actual del smb.conf conté una línia 'include' "
+"o una opció que abarca múltiples línies que podria confondre a la "
+"configuració automàtica i precisar de la seva edició manual per poder-lo fer "
+"funcionar de nou."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -81,7 +81,7 @@
 "configuration enhancements."
 msgstr ""
 "Si no escolliu aquesta opció, haureu de gestionar manualment qualsevol canvi "
-"de la configuració, i no us podreu beneficiar de les millores."
+"de la configuració, i no us podreu beneficiar de les millores periòdiques."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -135,7 +135,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
 msgid "Chaining passdb backends is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "L'encadenament dels passdb no es permet"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -146,13 +146,17 @@
 "file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends.  "
 "The new version of samba will not work until you correct this."
 msgstr ""
+"Des de la versió 3.0.23, Samba ja no permet l'encadenament de més d'un "
+"passdb al paràmetre \"passdb backend\". Sembla que el vostre smb.conf conté "
+"un paràmetre \"passdb backend\" que consta d'una llista de rerefons. La nova "
+"versió de Samba no funcionarà fins que ho corregiu."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
 msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
 msgstr ""
-"Es crea la base de dades de contrasenyes de Samba, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+"Voleu crear la base de dades de contrasenyes de Samba, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -169,7 +173,7 @@
 "implica que les contrasenyes d'usuari s'emmagatzemin a un fitxer diferent "
 "del /etc/passwd. Aquest fitxer es pot crear automàticament, però les "
 "contrasenyes s'han d'afegir manualment executant l'ordre smbpasswd i s'han "
-"d'actualitzar en un futur."
+"de mantindre actualitzades en el futur."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -179,7 +183,7 @@
 "your client machines) to use plaintext passwords."
 msgstr ""
 "Si no el creeu, haureu de reconfigurar el Samba (i probablement els vostres "
-"ordinadors clients) per tal que utilitzin contrasenyes de text pla. "
+"ordinadors clients) per tal que utilitzin contrasenyes de text pla."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -216,14 +220,14 @@
 "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
 "daemon is the recommended approach."
 msgstr ""
-"El dimoni de Samba pot executar-se com un dimoni normal o des del inetd. És "
-"recomanable executar-lo com un dimoni."
+"El dimoni de Samba pot executar-se com un dimoni normal o des de l'inetd. És "
+"recomanable executar-lo com a dimoni."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:3001
 msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
-msgstr "Es desplaça etc/samba/smbpasswd a /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+msgstr "Voleu moure /etc/samba/smbpasswd a /var/lib/samba/passdb.tdb?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -245,7 +249,7 @@
 msgstr ""
 "Confirmeu si voleu que es migri el fitxer smbpasswd a /var/lib/samba/passdb."
 "tdb.  No escolliu aquesta opció si la vostra intenció és utilitzar un altre "
-"pdb (ex, LDAP)."
+"rerefons pdb (p. ex., LDAP)."
 
 #~ msgid "daemons, inetd"
 #~ msgstr "dimonis, inetd"
More information about the Pkg-samba-maint mailing list