[Pkg-samba-maint] r1292 - trunk/samba/debian/po

Steve Langasek vorlon at alioth.debian.org
Tue Mar 13 21:56:58 UTC 2007


Author: vorlon
Date: 2007-03-13 20:56:57 +0000 (Tue, 13 Mar 2007)
New Revision: 1292

Modified:
  trunk/samba/debian/po/ml.po
  trunk/samba/debian/po/tr.po
  trunk/samba/debian/po/zh_TW.po
Log:
normalize again

Modified: trunk/samba/debian/po/ml.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/ml.po	2007-03-13 19:06:26 UTC (rev 1291)
+++ trunk/samba/debian/po/ml.po	2007-03-13 20:56:57 UTC (rev 1292)
@@ -87,9 +87,9 @@
 "changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
 "configuration enhancements."
 msgstr ""
-"ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വില നിങ്ങള്‍‍ തിരഞ്ഞടുത്തില്ലെങ്കില്‍ എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരണ മാറ്റങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയം കൈകാര്യം "
-"ചെയ്യേണ്ടി വരുകയും സമയാസമയങ്ങളിലുള്ള ക്രമീകരണ പുരോഗതികളുടെ മുന്‍തൂക്കം നേടാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് "
-"സാധിക്കാതെ വരുകയും ചെയ്യും."
+"ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വില നിങ്ങള്‍‍ തിരഞ്ഞടുത്തില്ലെങ്കില്‍ എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരണ മാറ്റങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് "
+"സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുകയും സമയാസമയങ്ങളിലുള്ള ക്രമീകരണ പുരോഗതികളുടെ മുന്‍തൂക്കം നേടാന്‍ "
+"നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കാതെ വരുകയും ചെയ്യും."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -136,10 +136,10 @@
 "valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
 "user using the smbpasswd command."
 msgstr ""
-"ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വില ഇനേബിള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ അങ്ങനെ "
-"ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു യോഗ്യമായ /etc/samba/smbpasswd ഫയലുണ്ടെന്നും smbpasswd "
-"എന്ന ആജ്ഞ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും അവിടെ അടയാള വാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും "
-"ചെയ്യുക."
+"ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വില ഇനേബിള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ "
+"അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു യോഗ്യമായ /etc/samba/smbpasswd ഫയലുണ്ടെന്നും "
+"smbpasswd എന്ന ആജ്ഞ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും അവിടെ അടയാള വാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് "
+"ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -155,7 +155,11 @@
 "backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb.conf "
 "file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. "
 "The new version of samba will not work until you correct this."
-msgstr "3.0.23 ലക്കം മുതല്‍ സാംബ \"passdb backend\" പരാമീറ്ററില്‍ ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ബാക്കെന്‍ഡുകളെ ചെയിന്‍ ചെയ്യുന്നത് പിന്‍തുണയ്ക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ smb.conf ല്‍ ബാക്കെന്‍ഡുകളുടെ പട്ടികയുള്‍‌ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു passdb backend പരാമീറ്റര്‍ ഉള്‍‌ക്കൊള്ളുന്നതായി തോന്നുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഇത് ശരിയാക്കുന്നത് വരെ സാംബയുടെ പുതിയ ലക്കം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയില്ല."
+msgstr ""
+"3.0.23 ലക്കം മുതല്‍ സാംബ \"passdb backend\" പരാമീറ്ററില്‍ ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ബാക്കെന്‍ഡുകളെ "
+"ചെയിന്‍ ചെയ്യുന്നത് പിന്‍തുണയ്ക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ smb.conf ല്‍ ബാക്കെന്‍ഡുകളുടെ പട്ടികയുള്‍‌ക്കൊള്ളുന്ന "
+"ഒരു passdb backend പരാമീറ്റര്‍ ഉള്‍‌ക്കൊള്ളുന്നതായി തോന്നുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഇത് ശരിയാക്കുന്നത് വരെ "
+"സാംബയുടെ പുതിയ ലക്കം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയില്ല."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -224,8 +228,8 @@
 "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
 "daemon is the recommended approach."
 msgstr ""
-"സാംബ ഡെമണ്‍ smbd ഒരു സാധാരണ ഡെമണായോ അല്ലെങ്കില്‍ inetd യില്‍ നിന്നോ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. "
-"ഡെമണായി ഓടിക്കുന്നതാണ് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുള്ള വഴി."
+"സാംബ ഡെമണ്‍ smbd ഒരു സാധാരണ ഡെമണായോ അല്ലെങ്കില്‍ inetd യില്‍ നിന്നോ "
+"പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഡെമണായി ഓടിക്കുന്നതാണ് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുള്ള വഴി."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -251,6 +255,6 @@
 "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
 "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
 msgstr ""
-"ദയവായി നിലവിലുള്ള smbpasswd ഫയല്‍ സ്വയമേ /var/lib/samba/passdb.tdb യിലേക്ക് "
-"മാറ്റുവാന്‍ നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുക. ഇതിന് പകരം മറ്റൊരു pdb ബാക്കെന്‍ഡ് (ഉദാ. "
-"LDAP) ഇതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വില തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്."
+"ദയവായി നിലവിലുള്ള smbpasswd ഫയല്‍ സ്വയമേ /var/lib/samba/passdb.tdb യിലേക്ക് മാറ്റുവാന്‍ "
+"നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുക. ഇതിന് പകരം മറ്റൊരു pdb ബാക്കെന്‍ഡ് (ഉദാ. LDAP) "
+"ഇതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വില തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്."

Modified: trunk/samba/debian/po/tr.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/tr.po	2007-03-13 19:06:26 UTC (rev 1291)
+++ trunk/samba/debian/po/tr.po	2007-03-13 20:56:57 UTC (rev 1292)
@@ -18,19 +18,34 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
-msgstr "WINS ayarlarýný DHCP'den kullanmak için smb.conf dosyasýnda deðiþiklik yapýlsýn mý?"
+msgstr ""
+"WINS ayarlarýný DHCP'den kullanmak için smb.conf dosyasýnda deðiþiklik "
+"yapýlsýn mý?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
-msgid "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the network, the DHCP server may also provide information about WINS servers (\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically be read from /etc/samba/dhcp.conf."
-msgstr "Eðer bilgisayarýnýz IP adresini aðýnýzdaki bir DHCP sunucusundan alýyorsa, DHCP sunucusu ayrýca aðýnýzda bulunan WINS sunucularý (\"NetBIOS alanadý sunucularý\") hakkýnda da bilgi verebilir. Bu, smb.conf dosyanýzda DHCP tarafýndan sunulan WINS ayarlarýnýn otomatik olarak /etc/samba/dhcp.conf dosyasýndan okunmasýný saðlayan bir deðiþikliði gerektirir."
+msgid ""
+"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
+"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
+"(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change "
+"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
+"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
+msgstr ""
+"Eðer bilgisayarýnýz IP adresini aðýnýzdaki bir DHCP sunucusundan alýyorsa, "
+"DHCP sunucusu ayrýca aðýnýzda bulunan WINS sunucularý (\"NetBIOS alanadý "
+"sunucularý\") hakkýnda da bilgi verebilir. Bu, smb.conf dosyanýzda DHCP "
+"tarafýndan sunulan WINS ayarlarýnýn otomatik olarak /etc/samba/dhcp.conf "
+"dosyasýndan okunmasýný saðlayan bir deðiþikliði gerektirir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
-msgid "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
-msgstr "Bu özellikten yararlanabilmek için dhcp3-client paketinin kurulmuþ olmasý gerekir."
+msgid ""
+"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
+msgstr ""
+"Bu özellikten yararlanabilmek için dhcp3-client paketinin kurulmuþ olmasý "
+"gerekir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -41,14 +56,33 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:2001
-msgid "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' line or an option that spans multiple lines, which could confuse the automated configuration process and require you to edit your smb.conf by hand to get it working again."
-msgstr "Geri kalan Samba yapýlandýrmasý, Samba uygulamalarýný (nmbd ve smbd) yapýlandýrmak için kullanýlan /etc/samba/smb.conf dosyasýndaki parametreleri etkileyen sorularla devam edecektir. Mevcut smb.conf dosyasý, debconf'u þaþýrtabilecek ve smb.conf dosyanýzý elle deðiþtirilmesi zorunda kýlacak bir 'include' satýrý veya birden fazla satýr boyunca devam eden bir seçenek içeriyor ve tekrar çalýþabilmesi için smb.conf dosyanýzýn sizin tarafýnýzdan deðiþtirilmesi gerekiyor."
+msgid ""
+"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
+"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
+"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' "
+"line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
+"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
+"hand to get it working again."
+msgstr ""
+"Geri kalan Samba yapýlandýrmasý, Samba uygulamalarýný (nmbd ve smbd) "
+"yapýlandýrmak için kullanýlan /etc/samba/smb.conf dosyasýndaki parametreleri "
+"etkileyen sorularla devam edecektir. Mevcut smb.conf dosyasý, debconf'u "
+"þaþýrtabilecek ve smb.conf dosyanýzý elle deðiþtirilmesi zorunda kýlacak bir "
+"'include' satýrý veya birden fazla satýr boyunca devam eden bir seçenek "
+"içeriyor ve tekrar çalýþabilmesi için smb.conf dosyanýzýn sizin tarafýnýzdan "
+"deðiþtirilmesi gerekiyor."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:2001
-msgid "If you do not choose this option, you will have to handle any configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic configuration enhancements."
-msgstr "Eðer bu seçeneði seçmezseniz, bütün yapýlandýrma deðiþikliklerini kendiniz yapmak zorunda kalacaksýnýz ve periyodik yapýlandýrma iyileþtirmelerinin avantajlarýný kullanamayacaksýnýz."
+msgid ""
+"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
+"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
+"configuration enhancements."
+msgstr ""
+"Eðer bu seçeneði seçmezseniz, bütün yapýlandýrma deðiþikliklerini kendiniz "
+"yapmak zorunda kalacaksýnýz ve periyodik yapýlandýrma iyileþtirmelerinin "
+"avantajlarýný kullanamayacaksýnýz."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -59,8 +93,15 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:3001
-msgid "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name used with the security=domain setting."
-msgstr "Lütfen sunucunuzun istemciler tarafýndan sorgulandýðýnda içerisinde gözükmesini istediðiniz Çalýþma Grubu'nu belirtiniz. Aklýnýzda bulunsun, bu parametre ayrýca security=domain ayarý ile beraber kullanýlacak Etki Alanýný da kontrol eder."
+msgid ""
+"Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
+"queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
+"used with the security=domain setting."
+msgstr ""
+"Lütfen sunucunuzun istemciler tarafýndan sorgulandýðýnda içerisinde "
+"gözükmesini istediðiniz Çalýþma Grubu'nu belirtiniz. Aklýnýzda bulunsun, bu "
+"parametre ayrýca security=domain ayarý ile beraber kullanýlacak Etki Alanýný "
+"da kontrol eder."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -71,26 +112,48 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-msgid "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a parameter in your Windows registry."
-msgstr "Yeni Windows istemcileri SBM sunucularýyla þifrelenmiþ parolalar kullanarak iletiþim kurarlar. Eðer düz metin parolalarý kullanmak istiyorsanýz Windows registry içinde bir parametreyi deðiþtirmelisiniz."
+msgid ""
+"All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
+"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
+"parameter in your Windows registry."
+msgstr ""
+"Yeni Windows istemcileri SBM sunucularýyla þifrelenmiþ parolalar kullanarak "
+"iletiþim kurarlar. Eðer düz metin parolalarý kullanmak istiyorsanýz Windows "
+"registry içinde bir parametreyi deðiþtirmelisiniz."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-msgid "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each user using the smbpasswd command."
-msgstr "Bu iþlemi yapmanýz þiddetle önerilir. Eðer yapacaksanýz, geçerli bir /etc/samba/smbpasswd dosyanýz olduðundan emin olun ve smbpasswd komutunu kullanarak bütün kullanýcýlar için parola belirleyin."
+msgid ""
+"Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a "
+"valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
+"user using the smbpasswd command."
+msgstr ""
+"Bu iþlemi yapmanýz þiddetle önerilir. Eðer yapacaksanýz, geçerli bir /etc/"
+"samba/smbpasswd dosyanýz olduðundan emin olun ve smbpasswd komutunu "
+"kullanarak bütün kullanýcýlar için parola belirleyin."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
 msgid "Chaining passdb backends is not supported"
-msgstr "Parola veritabaný için çoklu arkayüz kullanýlabilmesi özelliði desteklenmiyor"
+msgstr ""
+"Parola veritabaný için çoklu arkayüz kullanýlabilmesi özelliði "
+"desteklenmiyor"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
-msgid "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb.conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. The new version of samba will not work until you correct this."
-msgstr "Versiyon 3.0.23 ile beraber, samba artýk \"passdb backend\" parametresindeki çoklu arkayüz kullanýlabilmesi özelliðini desteklemiyor. Öyle gözüküyorki, smb.conf dosyanýzdaki parola veritabaný arkayüz parametresi bir liste içeriyor. Bunu düzeltene kadar yeni samba versiyonu çalýþmayacaktýr."
+msgid ""
+"Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
+"backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb.conf "
+"file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. "
+"The new version of samba will not work until you correct this."
+msgstr ""
+"Versiyon 3.0.23 ile beraber, samba artýk \"passdb backend\" parametresindeki "
+"çoklu arkayüz kullanýlabilmesi özelliðini desteklemiyor. Öyle gözüküyorki, "
+"smb.conf dosyanýzdaki parola veritabaný arkayüz parametresi bir liste "
+"içeriyor. Bunu düzeltene kadar yeni samba versiyonu çalýþmayacaktýr."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -101,20 +164,40 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-msgid "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd and be kept up-to-date in the future."
-msgstr "Windows'un çoðu versiyonunda öntanýmlý olarak kullanýlan deðerler ile uyumlu olabilmesi için Samba'nýn þifrelenmiþ parolalarý kullanacak þekilde ayarlanmasý gerekir. Bu yöntem kullanýcý parolalarýnýn /etc/passwd dosyasý dýþýnda saklanmasýný gerektirir. Bu dosya otomatik olarak yaratýlabilir, fakat parolalarýn smbpasswd komutu çalýþtýrýlarak eklenmesi ve ilerleyen zamanlarda güncel tutulmasý gerekir."
+msgid ""
+"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
+"be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to "
+"be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created "
+"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
+"and be kept up-to-date in the future."
+msgstr ""
+"Windows'un çoðu versiyonunda öntanýmlý olarak kullanýlan deðerler ile uyumlu "
+"olabilmesi için Samba'nýn þifrelenmiþ parolalarý kullanacak þekilde "
+"ayarlanmasý gerekir. Bu yöntem kullanýcý parolalarýnýn /etc/passwd dosyasý "
+"dýþýnda saklanmasýný gerektirir. Bu dosya otomatik olarak yaratýlabilir, "
+"fakat parolalarýn smbpasswd komutu çalýþtýrýlarak eklenmesi ve ilerleyen "
+"zamanlarda güncel tutulmasý gerekir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-msgid "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably your client machines) to use plaintext passwords."
-msgstr "Eðer yaratmazsanýz, daha sonra Sambayý (ve büyük ihtimalle istemci makineleri de) düz metin parolalarýný kullanmasý için tekrar yapýlandýrmanýz gerekir."
+msgid ""
+"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
+"your client machines) to use plaintext passwords."
+msgstr ""
+"Eðer yaratmazsanýz, daha sonra Sambayý (ve büyük ihtimalle istemci "
+"makineleri de) düz metin parolalarýný kullanmasý için tekrar yapýlandýrmanýz "
+"gerekir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-msgid "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc package for more details."
-msgstr "Daha detaylýý bilgi için samba-doc paketinden /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html dosyasýna gözatýn."
+msgid ""
+"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
+"package for more details."
+msgstr ""
+"Daha detaylýý bilgi için samba-doc paketinden /usr/share/doc/samba-doc/"
+"htmldocs/ENCRYPTION.html dosyasýna gözatýn."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -137,8 +220,12 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../samba.templates:2002
-msgid "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a daemon is the recommended approach."
-msgstr "Samba artalan süreci smbd, normal bir artalan süreci olarak veya inetd'den çalýþabilir. Tavsiye edilen yaklaþým artalan süreci olarak çalýþtýrmaktýr."
+msgid ""
+"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
+"daemon is the recommended approach."
+msgstr ""
+"Samba artalan süreci smbd, normal bir artalan süreci olarak veya inetd'den "
+"çalýþabilir. Tavsiye edilen yaklaþým artalan süreci olarak çalýþtýrmaktýr."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -149,15 +236,25 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:3001
-msgid "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
-msgstr "Samba 3.0 daha stabil ve /etc/samba/smbpasswd dosyasýnýn da yerine geçecek bir SAM veritabanýný içerir."
+msgid ""
+"Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes "
+"the /etc/samba/smbpasswd file."
+msgstr ""
+"Samba 3.0 daha stabil ve /etc/samba/smbpasswd dosyasýnýn da yerine geçecek "
+"bir SAM veritabanýný içerir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:3001
-msgid "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
-msgstr "Lütfen smbpasswd dosyasýnýn otomatik olarak /var/lib/samba/passdb.tdb dosyasýna dönüþtürülmesini isteyip istemediðinizi onaylayýnýz. Eðer baþka bir pdb arkayüzü (ör. LDAP) kullanmayý planlýyorsanýz, burada 'hayýr' cevabýný vermelisiniz."
+msgid ""
+"Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
+"automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
+"option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
+msgstr ""
+"Lütfen smbpasswd dosyasýnýn otomatik olarak /var/lib/samba/passdb.tdb "
+"dosyasýna dönüþtürülmesini isteyip istemediðinizi onaylayýnýz. Eðer baþka "
+"bir pdb arkayüzü (ör. LDAP) kullanmayý planlýyorsanýz, burada 'hayýr' "
+"cevabýný vermelisiniz."
 
 #~ msgid "daemons, inetd"
 #~ msgstr "artalan süreçleri, inetd"
-

Modified: trunk/samba/debian/po/zh_TW.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/zh_TW.po	2007-03-13 19:06:26 UTC (rev 1291)
+++ trunk/samba/debian/po/zh_TW.po	2007-03-13 20:56:57 UTC (rev 1292)
@@ -33,13 +33,22 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
-msgid "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the network, the DHCP server may also provide information about WINS servers (\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically be read from /etc/samba/dhcp.conf."
-msgstr "如果您的電腦是從網絡上的 DHCP 伺服器取得 IP 地址資訊,該 DHCP 服務也可能會提供網路上的 WINS 伺服器 (“NetBIOS 名稱服務”) 資訊。這需要對您的 smb.conf 進行修改,以自動從 /etc/samba/dhcp.conf 讀取 DHCP 所提供的 WINS 設定。"
+msgid ""
+"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
+"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
+"(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change "
+"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
+"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
+msgstr ""
+"如果您的電腦是從網絡上的 DHCP 伺服器取得 IP 地址資訊,該 DHCP 服務也可能會提"
+"供網路上的 WINS 伺服器 (“NetBIOS 名稱服務”) 資訊。這需要對您的 smb.conf 進行"
+"修改,以自動從 /etc/samba/dhcp.conf 讀取 DHCP 所提供的 WINS 設定。"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
-msgid "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
+msgid ""
+"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
 msgstr "必須安裝 dhcp3-client 套件,才能使用此項特性。"
 
 #. Type: boolean
@@ -51,14 +60,29 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:2001
-msgid "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' line or an option that spans multiple lines, which could confuse the automated configuration process and require you to edit your smb.conf by hand to get it working again."
-msgstr "剩下的 Samba 設定涉及那些影響 /etc/samba/smb.conf 中參數的問題。此文件是用來設定 Samba 程序 (nmbd 和 smbd)。您目前的 smb.conf 包括一個“include”行或者一個跨越多行的選項,這將攪亂自動設定程序並需要您手動修改 smb.conf 以使其正常工作。"
+msgid ""
+"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
+"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
+"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' "
+"line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
+"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
+"hand to get it working again."
+msgstr ""
+"剩下的 Samba 設定涉及那些影響 /etc/samba/smb.conf 中參數的問題。此文件是用來"
+"設定 Samba 程序 (nmbd 和 smbd)。您目前的 smb.conf 包括一個“include”行或者一個"
+"跨越多行的選項,這將攪亂自動設定程序並需要您手動修改 smb.conf 以使其正常工"
+"作。"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:2001
-msgid "If you do not choose this option, you will have to handle any configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic configuration enhancements."
-msgstr "如果您不選此項,您就必須自己處理所有的設定改變,也無法享受到定期的設定改進特性。"
+msgid ""
+"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
+"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
+"configuration enhancements."
+msgstr ""
+"如果您不選此項,您就必須自己處理所有的設定改變,也無法享受到定期的設定改進特"
+"性。"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -69,8 +93,13 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:3001
-msgid "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name used with the security=domain setting."
-msgstr "請指定本伺服器在收到客戶端查詢時將要顯示的群組。請注意,此參數同樣也控制了 security=demain 設置所用的網域名。"
+msgid ""
+"Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
+"queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
+"used with the security=domain setting."
+msgstr ""
+"請指定本伺服器在收到客戶端查詢時將要顯示的群組。請注意,此參數同樣也控制了 "
+"security=demain 設置所用的網域名。"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -81,14 +110,24 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-msgid "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a parameter in your Windows registry."
-msgstr "較新的 Windows 客戶端都使用加密的密碼與 SMB 服務器通訊。如果您想使用明文密碼,您將需要修改您的 Windows 登錄表中的一個參數。"
+msgid ""
+"All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
+"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
+"parameter in your Windows registry."
+msgstr ""
+"較新的 Windows 客戶端都使用加密的密碼與 SMB 服務器通訊。如果您想使用明文密"
+"碼,您將需要修改您的 Windows 登錄表中的一個參數。"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-msgid "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each user using the smbpasswd command."
-msgstr "強烈推薦開啟此選項。如果選取,請確保您擁有一個有效的 /etc/samba/smbpasswd 檔案,並且此檔案包含用 smbpasswd 命令為每個用戶設定的密碼。"
+msgid ""
+"Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a "
+"valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
+"user using the smbpasswd command."
+msgstr ""
+"強烈推薦開啟此選項。如果選取,請確保您擁有一個有效的 /etc/samba/smbpasswd 檔"
+"案,並且此檔案包含用 smbpasswd 命令為每個用戶設定的密碼。"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -99,8 +138,15 @@
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
-msgid "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb.conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. The new version of samba will not work until you correct this."
-msgstr "從版本3.0.23開始,在\"passdb backed\"選項中,不再支援多重後端認證機制。您的smb.conf檔夾帶著不支援的後端認證機制。除非您修正這個錯誤,否則新版的samba將無法使用。"
+msgid ""
+"Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
+"backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb.conf "
+"file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. "
+"The new version of samba will not work until you correct this."
+msgstr ""
+"從版本3.0.23開始,在\"passdb backed\"選項中,不再支援多重後端認證機制。您的"
+"smb.conf檔夾帶著不支援的後端認證機制。除非您修正這個錯誤,否則新版的samba將無"
+"法使用。"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -111,20 +157,36 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-msgid "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd and be kept up-to-date in the future."
-msgstr "要與大多數 Windows 的預設設定相容,Samba 必須被設定為使用加密密碼。這需要將使用者密碼保存獨立於 /etc/passwd 之外的一個檔案中。此檔案可以自動建立,但密碼必須通過執行 smbpasswd 來手動添加並保持更新。"
+msgid ""
+"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
+"be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to "
+"be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created "
+"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
+"and be kept up-to-date in the future."
+msgstr ""
+"要與大多數 Windows 的預設設定相容,Samba 必須被設定為使用加密密碼。這需要將使"
+"用者密碼保存獨立於 /etc/passwd 之外的一個檔案中。此檔案可以自動建立,但密碼必"
+"須通過執行 smbpasswd 來手動添加並保持更新。"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-msgid "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably your client machines) to use plaintext passwords."
-msgstr "如果您無法建立它,您就必須重新設定 samba (可能還包括您的客戶端機器) 以使用明文密碼。"
+msgid ""
+"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
+"your client machines) to use plaintext passwords."
+msgstr ""
+"如果您無法建立它,您就必須重新設定 samba (可能還包括您的客戶端機器) 以使用明"
+"文密碼。"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-msgid "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc package for more details."
-msgstr "更多詳情,請參閱 smaba-doc 套件中的 /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html。"
+msgid ""
+"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
+"package for more details."
+msgstr ""
+"更多詳情,請參閱 smaba-doc 套件中的 /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/"
+"ENCRYPTION.html。"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -147,8 +209,12 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../samba.templates:2002
-msgid "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a daemon is the recommended approach."
-msgstr "Samba 背景服務程式 smbd 可以作為普通的背景服務或者從 inetd 啟動。以背景服務的方式執行是推薦的方式。"
+msgid ""
+"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
+"daemon is the recommended approach."
+msgstr ""
+"Samba 背景服務程式 smbd 可以作為普通的背景服務或者從 inetd 啟動。以背景服務的"
+"方式執行是推薦的方式。"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -159,12 +225,20 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:3001
-msgid "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
-msgstr "Samba 3.0 引入了一種更完整的 SAM 資料庫介面,並用其取代了 /etc/samba/smbpasswd 檔案。"
+msgid ""
+"Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes "
+"the /etc/samba/smbpasswd file."
+msgstr ""
+"Samba 3.0 引入了一種更完整的 SAM 資料庫介面,並用其取代了 /etc/samba/"
+"smbpasswd 檔案。"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:3001
-msgid "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
-msgstr "請確定您是否想將現有的 smbpasswd 檔案自動移植為 /var/lib/samba/passdb.tdb。如果您計劃使用其它的 pdb 後端 (如 LDAP) 的話,請不要選中此選項。"
-
+msgid ""
+"Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
+"automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
+"option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
+msgstr ""
+"請確定您是否想將現有的 smbpasswd 檔案自動移植為 /var/lib/samba/passdb.tdb。如"
+"果您計劃使用其它的 pdb 後端 (如 LDAP) 的話,請不要選中此選項。"
More information about the Pkg-samba-maint mailing list