[pkg-bacula-devel] debhelper dependency

Bartosz Cisek bartosz.cisek at nasza-klasa.pl
Thu Dec 22 14:40:32 UTC 2011


Hi all,

I tried to build bacula packages on squeeze. It requires debhelper 8.1.3
while in sqeeze current version is 8.0.0.

Is it ok?
-- 
Bartosz Cisek
Admin

email: bartosz.cisek at nasza-klasa.pl
tel: +48 519 300 122

Nasza Klasa Sp. z o.o.,
ul. Gen. J. Bema 2, 50-265 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS:0000289629, NIP:898-21-22-104 REGON:020586020,
Kapitał zakładowy: 67 850,00 PLNMore information about the pkg-bacula-devel mailing list